Tag Archive for 'harus'

Puasa selepas setengah Syaaban berlalu

oleh Abu Umair (www.abuumair.wordpress.com) PUASA SELEPAS SETENGAH SYAABAN. Pendapat Ulama Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini: a. Pendapat Pertama Harus berpuasa selepas setengah Syaaban. Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali . b. Pendapat Kedua Makruh berpuasa selepas setengah Syaaban bagi mereka yang tiada kelaziman puasa sebagai adat. […]