Tag Archive for 'puasa sunat'

Setelah Kita Tahu Hadith Nabi Yang Sahih…

Puasa selepas setengah Syaaban berlalu

oleh Abu Umair (www.abuumair.wordpress.com) PUASA SELEPAS SETENGAH SYAABAN. Pendapat Ulama Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini: a. Pendapat Pertama Harus berpuasa selepas setengah Syaaban. Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali . b. Pendapat Kedua Makruh berpuasa selepas setengah Syaaban bagi mereka yang tiada kelaziman puasa sebagai adat. […]